Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền

Theo thỏa thuận trong hợp đồng giữa khách hàng và Công ty TNHH Xây Dựng Phan Đình