Chính sách thanh toán và bảo hành

Theo cam kết hợp đồng với từng khách hàng các hình toán khác nhau theo quy định trong bản hợp đồng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – XÂY DỰNG PHAN ĐÌNH