Theo thỏa thuận trong hợp đồng giữa khách hàng và Công ty TNHH Xây Dựng Phan Đình