Theo cam kết hợp đồng với từng khách hàng các hình toán khác nhau theo quy định trong bản hợp đồng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – XÂY DỰNG PHAN ĐÌNH