Hiển thị tất cả 9 kết quả

Kéo cắt , đầu hàn sự cố, đầu hàn rời, Role máy hàn

Đầu hàn lẻ

Kéo cắt , đầu hàn sự cố, đầu hàn rời, Role máy hàn

Đầu hàn sự cố

Kéo cắt , đầu hàn sự cố, đầu hàn rời, Role máy hàn

Đầu hàn sự cố ống ppr

Kéo cắt , đầu hàn sự cố, đầu hàn rời, Role máy hàn

Kéo cắt ống ppr 20 – 40

70,000 

Kéo cắt , đầu hàn sự cố, đầu hàn rời, Role máy hàn

Kéo cắt ống ppr 20-32

80,000 

Kéo cắt , đầu hàn sự cố, đầu hàn rời, Role máy hàn

Kéo cắt ống ppr 20-63

Kéo cắt , đầu hàn sự cố, đầu hàn rời, Role máy hàn

Kéo cắt ống PPR 20-63

Kéo cắt , đầu hàn sự cố, đầu hàn rời, Role máy hàn

Kéo cắt ống ppr 75-110

Kéo cắt , đầu hàn sự cố, đầu hàn rời, Role máy hàn

Que hàn nhựa ppr

0976 22 11 33