Chính sách giao nhận/ vận chuyển/ cài đặt

Theo cam kết hợp đồng với từng khách hàng phí vận chuyển và giao nhận từ hơp đồng thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – XÂY DỰNG PHAN ĐÌNH