Hiển thị tất cả 9 kết quả

Kéo cắt ống ppr, đầu hàn sự cố, đầu hàn lẻ

Đầu hàn lẻ

Kéo cắt ống ppr, đầu hàn sự cố, đầu hàn lẻ

Đầu hàn sự cố

Kéo cắt ống ppr, đầu hàn sự cố, đầu hàn lẻ

Đầu hàn sự cố ống ppr

Kéo cắt ống ppr, đầu hàn sự cố, đầu hàn lẻ

Kéo cắt ống ppr 20 – 40

85,000 

Kéo cắt ống ppr, đầu hàn sự cố, đầu hàn lẻ

Kéo cắt ống ppr 20-32

70,000 

Kéo cắt ống ppr, đầu hàn sự cố, đầu hàn lẻ

Kéo cắt ống ppr 20-63

Kéo cắt ống ppr, đầu hàn sự cố, đầu hàn lẻ

Kéo cắt ống PPR 20-63

Kéo cắt ống ppr, đầu hàn sự cố, đầu hàn lẻ

Kéo cắt ống ppr 75-110

Kéo cắt ống ppr, đầu hàn sự cố, đầu hàn lẻ

Que hàn nhựa ppr

0976 22 11 33